<เริ่มต้นใช้งาน

การใช้งาน Fleet by Heliot เบื้องต้น

Fleet by heliot ให้บริการให้บริการติดตามยานพาหนะแบบ real time เพื่อช่วยให้คุณจัดการงานได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการทุจริต และป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุด้วยการตั้งค่าแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆตามความต้องการ

ในหน้า Fleet หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว จะมีเมนูต่างๆ ดังนี้

 

แดชบอร์ด

หน้าแดชบอร์ดจะแสดง สถานะรถทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้งานของคุณ โดยจะแบ่งเป็นสถานะรถที่กำลังเคลื่อนที่,รถจอดติดเครื่องยนต์,รถจอดดับเครื่องยนต์,และไม่พบสถานะคือรถที่ไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับกล่องGPSได้

ตำแหน่งรถ

ฟลีทของเฮลลิออท ใช้แผนที่จาก google map เพื่อความแม่นยำของสถานที่ และรายละเอียดที่มีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ แสดงตำแหน่งยานพาหนะแต่ละคันในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งบอกสถานะของยานพาหนะแบบ Real time ผู้ใช้งานสามารถ ค้นหารถ ที่ต้องการติดตามได้ในช่องค้นหา โดยกรอกข้อมูลทะเบียนรถ หรือ ชื่อรถ

สถานะของยานพาหนะ แบ่งเป็น 4 สถานะ

สีเขียว คือ รถกำลังวิ่ง

สีส้ม คือ รถจอดติดเครื่องยนต์

สีแดง คือ รถจอดดับเครื่องยนต์

สีเทา คือ ไม่สามารถเชื่อมต่อกล่องจีพีเอสได้

การเลือกดูรถตามสถานะ

ผู้ใช้สามารถเลือกดูรถตามสถานะที่ต้องการได้ โดยการกดเลือกสถานะที่ต้องการดู ซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า 1 สถานะ

ตัวอย่างการเลือกติดตามรถ เฉพาะสถานะรถที่กำลังวิ่ง และ รถที่กำลังจอดติดเครื่องยนต์

ทริป

แสดงข้อมูลทริปของพาหนะแต่ละคัน โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูได้

ขั้นตอนการดูทริป

 1. เลือกพาหนะ
 2. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
 3. กดปุ่มค้นหา
 4. หน้าจอแสดงผลแต่ละทริปในช่วงเวลาที่ต้องกำหนด
 5. เลือกดูแต่ละทริปโดยการกดเลือกทริปที่ต้องการดู

     6. เมื่อกดเลือกทริปแล้วจะแสดงสถานะรถ ความเร็วในแต่ละจุด ข้อมูลจากอุปกรณ์เสริม เช่น ตัววัดอุณหภูมิ หรือ น้ำมัน และเส้นทางการเคลื่อนที่ของรถ ทั้งนี้ยังสามารถดาวน์โหลดรายงานของแต่ละทริปได้อีกด้วย

ประวัติรถ

แสดงข้อมูลประวัติการใช้งานของพาหนะแต่ละคัน โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูได้ ซึ่งแสดงรายละเอียดสถานะรถในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งสถานะของอุปกรณ์เสริมเช่น PTO อุณหภูมิ ปริมาณน้ำมัน และยังกดเพื่อดูตำแหน่งในแต่ละจุดผ่าน google map ได้อีกด้วย

ขั้นตอนการดูประวัติการเดินทาง

 1. เลือกพาหนะ
 2. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
 3. เลือกเปิด-ปิด ข้อมูลแสดงผล
  • ตารางรายงานประวัติการเดินทาง
  • แผนที่แสดงประวัติการเดินทาง
 4. กดปุ่มค้นหา
 5. หน้าจอแสดงผลประวัติการเดินทางดังภาพด้านล่าง
  • แผนที่ จะแสดงเส้นทางทั้งหมดจากประวัติในช่วงเวลาที่กำหนด และผู้ใช้สามารถเลือกกดเปิด-ปิด การแสดงทิศทาง และสถานีได้
  • ตารางข้อมูล จะแสดงรายละเอียดของยานพาหนะในแต่ละจุด (วันที่, เวลา, ความเร็ว, ตำแหน่ง, ปุ่มลิ้งค์ไปยัง googlemap,  PTO, อุณหภูมิ, และ ระยะทาง) 

รายงาน

ผู้ใช้งานสามารถสร้างและดาวน์โหลดรายงานต่างๆได้ที่หน้านี้ ซึ่งมีทั้งรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพและพฤติกรรมของผู้ขับขี่, รายงานการใช้เชื้อเพลิง, รายงานข้อมูลด้านความปลอดภัยในการขับขี่ เป็นต้น

ขั้นตอนการดาวน์โหลดรายงาน

 1. เลือกประเภทรายงานที่ต้องการ
 2. เลือกช่วงเวลา
 3. เลือกกลุ่มพาหนะ
 4. เลือกพาหนะ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 คัน)
 5. ในบางหัวข้อรายงาน อาจมีช่องให้เลือกเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น รายงานอุณหภูมิ จะเพิ่มเงื่อนไข ความถี่ของข้อมูล , รายงานความเร็ว จะเพิ่มเงื่อนไขจำนวนนาทีที่ขับความเร็วเกินกำหนด เป็นต้น
 6. กดปุ่มดาวน์โหลดรายงาน (Excel file)
 7. บันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ

ประเภทรายงานที่สามารถดาวน์โหลดได้ มีดังนี้

 • รายงานประจำวัน: แสดงข้อมูลระยะทางทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด, จำนวนครั้งทั้งหมดแต่ละสถานะ, ระยะเวลาของแต่ละสถานะ, เลขกม. สะสม, ระยะทาง(กม.), ตำแหน่งเริ่มต้น และ ตำแหน่งสิ้นสุดของแต่ละสถานะ
 • รายงานการเดินทาง: แสดงข้อมูลระยะทางทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด, ข้อมูลในแต่ละทริป (ระยะเวลา, เลขกม. สะสม, ตำแหน่งเริ่มต้น, ตำแหน่งสิ้นสุด, ผู้ใช้รถ, ความเร็วสูงสุด, ความเร็วเฉลี่ย, อุณหภูมิเริ่มต้น, อุณหภูมิจุดสิ้นสุด)
 • รายงานเชื้อเพลิง: แสดงข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิงที่วัดได้ในแต่ละจุด
 • รายงานอุณหภูมิ: แสดงข้อมูลค่าอุณหภูมิสูงสุด, อุณหภูมิต่ำสุด, อุณหภูมิเฉลี่ย, และ อุณหภูมิในแต่ละตำแหน่ง
 • รายงานความเร็ว: แสดงข้อมูลความเร็วเกินกำหนด (ระยะทาง, ระยะเวลา, และอัตราเร่ง) 
 • รายงานตำแหน่งพาหนะ: แสดงข้อมูล ละติจูด – ลองจิจูด ในแต่ละช่วงเวลา, สถานะรถ, อุณหภูมิ, PTO, ค่า GSM, ค่าสัญญาณดาวเทียม, ความเร็ว, ตำแหน่ง, เลข กม. สะสม, แบตเตอรี่รถยนต์, เชื้อเพลิง, และข้อมูลอื่นๆที่แสดงในหน้าตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์เสริม)
 • กราฟเชื้อเพลิง: แสดงกราฟปริมาณเชื้อเพลิงของแต่ละวัน โดยอ้างอิงจากสถานะรถ ซึ่งกราฟเชื้อเพลิงนี้ สามารถช่วยให้ผู้ใช้จับสังเกตความผิดปกติของปริมาณเชื้อเพลิงได้ ในกรณีที่มีการทุจริตน้ำมัน
 • กราฟอุณหภูมิ: แสดงค่ากราฟอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลา โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดภาพกราฟเพื่อนำไปใช้ประกอบรายงานได้
 • กราฟความเร็ว: แสดงค่ากราฟความเร็วของยานพาหนะในแต่ละช่วงเวลา

 

 

 • รายงาน PTO: แสดงข้อมูลการเปิด-ปิด การใช้งาน PTO ในแต่ละช่วงเวลา (กรณีที่ยานพาหนะได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเป็น PTO)
 • รายงาน idling (จอดติดเครื่องยนต์): แสดงข้อมูลการจอดรถติดเครื่องยนต์เป็นเวลานานตามเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข และตำแหน่งที่รถอยู่ในสถานะนั้น
 • รายงานสถานีถึงสถานี: รายงานการเดินทางจากสถานีนึงไปอีกสถานี โดยบอกระยะทาง, ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง, เวลาที่เข้าสถานีต้นทาง, เวลาที่ออกจากสถานีปลายทาง
 • รายงานสรุป: แสดงข้อมูลสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ช่วงเวลาที่กำหนด เช่น หยุดพาหนะไม่ดับเครื่องเกินพิกัด, ปิด/เปิดกุญแจ, ระยะทางทั้งหมด, เวลารายงานทั้งหมด เป็นต้น

สถานี

ผู้ใช้งานสามารถสร้างสถานี ในการระบุตำแหน่งสถานที่ต่างๆ เช่น โกดังเก็บสินค้า จุดส่งของ เป็นต้น  

การสร้างสถานี สามารถสร้างได้ 3 รูปแบบ คือ

 • โพลิกอน ซึ่งเป็นการกำหนดจุดแล้วลากเป็นรูปร่างในพื้นที่ที่ต้องการ

 

 

 • วงกลม เป็นการสร้างพื้นที่วงกลมลงในแผนที่ตำแหน่งที่ต้องการสร้างสถานี

 

 

 • วงกลมแบบกำหนดเอง คือการใส่ตำแหน่ง ค่าละติจูดและลองจิจูด ของสถานที่ที่เราต้องการตั้งเป็นสถานี โดยสามารถกำหนดระยะของพื้นที่ได้ (มีหน่วยเป็นเมตร)

 

การแจ้งเตือน

ระบบจัดการการแจ้งเตือนเพื่อทำงานหรือบำรุงรักษายานพาหนะ สามารถเลือกรูปแบบได้ 2 รูปแบบหลัก คือ แจ้งเตือนเหตุการณ์ และ แจ้งเตือนการบำรุงรักษา 

การแจ้งเตือนเหตุการณ์ (Event)

 1. รถไม่อัพเดท คือการกำหนดให้ระบบมีการแจ้งเตือนกรณีที่ยานพาหนะไม่มีการอัพเดทหรือส่งข้อมูลมายังระบบฟลีทเป็นระยะเวลามากกว่า 20 นาที
 2. อุณหภูมิ คือการกำหนดค่าอุณหภูมิที่ควรจะเป็น และเมื่ออุณหภูมิลดหรือเพิ่มกว่าค่าที่กำหนดจะมีการแจ้งเตือน
 3. ความเร็ว คือ การแจ้งเตือนเมื่อรถมีความเร็วเกินที่จำกัดไว้ ซึ่งการตั้งค่าจำกัดความเร็ว สามารถตั้งได้ที่หน้าตำแหน่งรถ
 4. สถานี คือ การแจ้งเตือนรถ เข้า-ออกสถานี ซึ่งปัจจุบันสามารถเลือกแจ้งเตือนเข้าสถานี หรือ แจ้งเตือนก่อนเข้าสถานีได้ โดยกรอกเวลาที่คาดว่าจะมาถึง และเมื่อถึงเวลาดังกล่าวระบบจะแจ้งเตือนว่ายานพาหนะที่กำหนดอยู่ในตำแหน่งใด

การแจ้งเตือนบำรุงรักษา (Maintenance)

 1. Mileage คือการแจ้งเตือนตามระยะ Mileage ของยานพาหนะที่กำหนด
 2. ชั่วโมงการทำงาน คือการแจ้งเตือนตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงานของอุปกรณ์ต่อเสริม เช่น PTO เครน, PTO เครื่องปรับอากาศ 
 3. วันที่ คือการแจ้งเตือนตามวันที่ โดยส่วนใหญ่มักใช้แจ้งเตือน การต่อ พรบ รถยนต์, หรือ การต่อประกัน เป็นต้น 

เส้นทาง

กำหนดเส้นทางการเดินทางของคนขับรถด้วยการเพิ่มจุดแวะพัก หรือ จุดที่ต้องหยุดจอด และช่วยให้ผู้ใช้งานได้จัดการการเดินทางด้วยเส้นทางที่ดีที่สุด

 • การเพิ่มเส้นทาง
  1. เลือกวิธีการเพิ่มสถานี โดยมี ละติจูด/ลองจิจูด, สถานที่, พาหนะ, และสถานี
  2. กรอกสถานที่ตามวิธีการที่เลือก เช่นเลือก พาหนะ ในช่องถัดไปก็เลือกพาหนะที่ต้องการ
  3. กดเครื่องหมาย + ขวามือเพื่อเพิ่มสถานที่ปลายทาง
  4. เมื่อได้สถานที่ปลายทางแล้วสามารถกด optimized เพื่อให้ระบบเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด ซึ่งอาจไม่ได้เรียงตามสถานที่ที่เพิ่มไว้
  5. กดปุ่มแสดงเส้นทาง แล้วจะปรากฎดังในข้อมูลเส้นทาง

 

 

จัดเส้นทางที่ดีที่สุด คือ ระบบจะจัดเรียงจุดแวะพัก และเลือกเส้นทางที่ประหยัดเวลาที่สุดให้กับคุณ โดยอาจไม่ได้เรียงตามลำดับที่คุณเพิ่มไว้ในตอนแรก

กลับสถานีแรก คือ การตั้งเส้นทางแบบไป-กลับ (จากจุดสุดท้าย กลับมายังจุดเริ่มต้น)

 • ข้อมูลเส้นทาง แสดงข้อมูลเส้นทางทั้งหมดในการเดินทาง เช่น ระยะทางจากจุดแรกไปจุดถัดไป ระยะเวลาในการเดินทาง เป็นต้น หากต้องการเก็บการเดินทางนี้ไว้ในครั้งถัดไป สามารถตั้งชื่อเส้นทางและกดบันทึกได้ นอกจากนี้ยังสามารถกดแชร์เส้นทางด้วยการเปิดใน google map ได้อีกด้วย

 

จัดการงาน

หน้าจัดการงาน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการงานสำหรับพาหนะในหนึ่งวัน ติดตามงาน ติดตามการเข้าถึงสถานี และสร้างรายงานสำหรับงานนั้นๆในแต่ละวันได้

ในหน้าจัดการงานนี้ประกอบไปด้วย

 1. ปุ่มแสดงงานทั้งหมดซึ่งเป็น defualt โดยสามารถดูงานประจำวันได้ที่ปุ่มงานวันนี้
 2. ถัดมาด้านล่างเป็นปุ่มเพิ่มงาน โดยผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มเพิ่มงานได้ที่ปุ่มนี้ ถัดไปด้านขวา เป็นส่วนของ filter ในการดูงานทั้งหมด โดยสามารถเลือกดูงานโดยการเพิ่มเงื่อนไข วันที่เริ่มงาน, วันที่จบงาน, และ ชื่อคนขับ และผู้ใช้งานยังสามารถเลือกดูงานโดยกดปุ่มเรียงตามวันเพื่อเรียกดูงานตามลำดับวันได้ หรือจะเลือกดูงานตามสถานะงานก็ได้ โดยมีสถานะ เตรียมจัดส่ง, กำลังจัดส่ง, จัดส่งครบแล้ว, อัพโหลดเพิ่ม(กรณีที่คนขับใส่รูปไม่ครบตามจำนวนงาน), ยกเลิกการจัดส่ง
 3. ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรายงานของคนขับแต่ละคนได้โดยการ เลือกวันที่เริ่มงาน, วันที่ปิดงาน, คนขับ ในช่องทางซ้ายมือ จากนั้นเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการเพื่อดาวน์โหลด
 4. ผู้ใช้สามารถค้นหางานได้ที่ช่องค้นหาด้านขวาสุด โดยสามารถเลือกค้นหาด้วย ชื่องาน, ทะเบียนรถ, ชื่อสถานี, หมายเลขอ้าง หรือ คนขับ
 5. การแสดงผลข้อมูลจะแสดงผลเป็นตารางเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยเริ่มจาก วันที่, สถานี, รูปภาพซึ่งอัพโหลดโดยคนขับรถ (ตัวเลขแสดงจำนวนสถานที่สถานีที่ต้องจอดแวะ สีเขียวหมายถึงคนขับได้อัพโหลดรูปสำเร็จแล้ว สีเทา คือ ยังไม่อัพโหลดรูป ส่วนสีแดง คืองานถูกยกเลิก), สถานะงาน, ปุ่มแก้ไขงาน, และลิ้งค์สำหรับส่งงานให้คนขับรถ • การเพิ่มงาน

ขั้นตอนการเพิ่มงานมีดังนี้

 1. กดปุ่มเพิ่มงาน
 2. แสดงหน้าแบบฟอร์มสำหรับเพิ่มงาน
 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดของงาน
  • วันที่เริ่มงาน
  • ชื่องาน
  • หมายเลขอ้างอิง
  • ประเภทรถ
  • ทะเบียนรถ
  • หมายเลขประตู DC
  • สถานะงานเริ่มต้น
  • ชื่อคนขับคนที่1
  • ชื่อคนขับคนที่2 (กรณีมีคนขับมากกว่า 1 คน)
  • หมายเหตุ
  • ค่าทางด่วน
  • ค่าน้ำมัน
  • ค่าทริป
  • สถานีแวะจอด โดยกรอกเลขสถานี เว้นวรรค ตามด้วยชื่อสถานี หากมีมากกว่า 1 สถานี สามารถพิมพ์เพิ่มลงในบรรทัดถัดไป (สถานีต้องเป็นสถานีที่ได้สร้างไว้แล้วในหน้าสถานีเท่านั้น)
 4. กดบันทึก

 • หน้าการจัดการงานในส่วนของคนขับรถ และตัวอย่างการกรอกฟอร์มเพิ่มงาน

หน้านี้จะแสดงสถานีที่ต้องส่งงานทั้งหมดของคนขับรถใน 1 วัน โดยแสดง ชื่องาน, ทะเบียนรถ, หมายเลขอ้างอิง, ประตู, และ ปุ่มอัพโหลดรูปงาน, ปุ่มปิดงาน

ตั้งค่า

แสดงการตั้งค่าการแสดงผลในหน้าตำแหน่ง, หน้าประวัติ, หน้าทริป และ การเปิด-ปิดแจ้งเตือน โดยผุ้ใช้สามารถเลือกเปิดแสดงข้อมูลของยานพาหนะในหน้าตำแหน่งตามความต้องการได้

 

 • กรณีปิดการแสดงผลตำแหน่งทุกข้อ (การเชื่อมต่อ PTO, อุณหภูมิ, ระดับเชื้อเพลิง, ข้อมูลรูดบัตร) ดังภาพด้านล่างจะแสดงเพียงชื่อยานพาหนะ/ทะเบียนรถ, ตำแหน่ง, ความเร็ว และสถานะรถ ซึ่งเป้นข้อมูลพื้นฐานเพียงเท่านั้น

 • กรณีเปิดการแสดงผลตำแหน่งเฉพาะระดับเชื้อเพลิง หากต้องการแสดงผลจากอุปกรณ์เสริมเฉพาะปริมาณเชื้อเพลิง สามารถกดเปิดการแสดงผลระดับเชื้อเพลิงเพื่อดูปริมาณเชื้อเพลิงในแต่ละยานพาหนะได้

 

 • กรณีเปิดการแสดงผลตำแหน่งเฉพาะอุณหภูมิ หากต้องการแสดงผลจากอุปกรณ์เสริมเฉพาะอุณหภูมิ สามารถกดเปิดการแสดงผลอุณหภูมิเพื่อดูอุณหภูมิในแต่ละยานพาหนะได้

 

เฮลลิออท ช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

Scroll to Top