บริษัท เฮลลิออท จำกัด

เฮลลิออทจำกัด ก่อตั้งเมื่อ ตุลาคม ปีพ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายเริ่มแรกในการบริการทางด้านการติดตามพาหะ GPS และการจัดการฟลีท (Fleet Management) เน้นขอบเขตของตลาด ในการขายสินค้าและบริการระหว่างเจ้าของธุรกิจ(B2B)

ปัจจุบัน เฮลลิออทจำกัด เติบโตอย่างต่อเนื่องและขยายขอบเขตการพัฒนาไปทางด้านเทเลมาติกส์ (Telematics) การจัดการงาน ( Task Management System) โดยเป้าหมายของบริษัทคือการเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งทางด้าน โลจิสติกส์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และผู้ขับขี่พาหนะ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ง่าย มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนมากที่สุด ทั้งความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์

ทีมสนับสนุนที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

ทีมงานจากเฮลลิออท พร้อมปรึกษาบริการรับติดตั้ง GPS และอุปกรณ์เสริมให้กับพาหนะ ของคุณถึงบริษัท เพียงโทรหา และนัดหมายกับเรา

Scroll to Top