เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

อุปกรณ์กล่อง GPS และอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบก่อนนำไปติดตั้งทุกครั้ง เพื่อลดปัญหา และเกิดข้อผิดพลาด ทั้งนี้ หากพบปัญหาระหว่างใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 02 010 6990 หรือ Line: @heliot เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

  • กรณีซื้อเฉพาะกล่อง GPS สินค้ารับประกัน 1 ปี
  • กรณีเช่าซื้อ โดยใช้บริการแพลทฟอร์มของ เฮลลิออท รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

เงื่อนไขการไม่รับประกันสินค้า

  1. หากอุปกรณ์เสียหาย ชำรุด จากการกระทำที่ผิดปกติโดยผู้ใช้งาน
  2. อุปกรณ์ หรือ กล่อง GPS โดนน้ำ เปียกน้ำ
  3. คนขับรถทุจริตโดยการถอด ดัดแปลง หรือ ทำให้อุปกรณ์เสียหาย
Scroll to Top