<บิล และการชำระเงิน

การเรียกเก็บค่าบริการ

ค่าบริการของเฮลลิออท แบ่งตามประเภทการเลือกแพ็คเกจบริการ และ การเช่า หรือ ซื้อขาด กล่อง GPS

  • กรณีเช่ากล่อง GPS ชำระค่าบริการซอฟต์แวร์ เป็นรายเดือน ซึ่งจะต้องมีการชำระเงินมัดจำก่อนทำการติดตั้ง และ เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจะมีการวางบิล ค่าใช้จ่ายสำหรับเดือนแรก โดยเป็นจำนวนเงินที่หักลบจากเงินมัดจำแล้ว
  • กรณีซื้อขาดกล่อง GPS ชำระค่าบริการซอฟต์แวร์ เป็นรายปี ซึ่งจะสามารถใช้บริการได้ฟรีในปีแรก และจะเริ่มวางบิลเพื่อเรียกเก็บค่าบริการในปีถัดไป

โดยทางบริษัทจะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าบริการผ่านทางจดหมาย, อีเมล, Line หรือ ช่องทางอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

*หากค้างชำระตั้งแต่ 2 รอบบิลเป็นต้นไป บริษัท เฮลลิออท อาจยกเลิกการให้บริการ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

เฮลลิออท ช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

Scroll to Top