ระบบติดตามเรือ หรือ Vessel Monitoring System (VMS)

ระบบติดตามเรือ หรือ Vessel Monitoring System (VMS) เป็นเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์จำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานการทำประมงอย่างถูกต้อง มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้:

 1. การติดตั้งอุปกรณ์บนเรือ

  • ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณจีพีเอสเพื่อระบุพิกัดตำแหน่งเรือ

  • ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมสำหรับรับส่งข้อมูล เช่น ระบบ Inmarsat หรือ Iridium ซึ่งที่นิยมใช้ในประเทศไทยจะเป็นของ Orbcomm

   orbcomm Satellite Terminal

 2. การเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์ควบคุม

  • อุปกรณ์บนเรือจะรายงานข้อมูลพิกัดผ่านดาวเทียมสู่ศูนย์ควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น กรมประมง

  • ข้อมูลพิกัดของเรือจะถูกส่งอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 1-4 ชั่วโมง

 3. การติดตามการเคลื่อนที่ของเรือ

  • เจ้าหน้าที่สามารถติดตามการเคลื่อนที่ของเรือประมงได้ตลอดเวลาผ่านแผนที่บนระบบ

  • สามารถตรวจสอบได้ว่าเรือได้เข้าเขตการทำประมงที่อนุญาตหรือไม่

  • หากเรือออกนอกเส้นทางที่กำหนดหรือเข้าพื้นที่สงวน ระบบจะแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุม

 4. การแจ้งเตือนและสื่อสาร

  • นอกจากติดตามพิกัด ยังสามารถส่งข้อความไปแจ้งเตือนเรือได้หากจำเป็น

  • เรือสามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทางระบบนี้

 5. การจัดเก็บข้อมูลและรายงาน

  • ข้อมูลการเคลื่อนที่และเส้นทางของเรือจะถูกบันทึกและจัดเก็บเป็นประวัติอย่างต่อเนื่อง

  • สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ พิสูจน์ความโปร่งใส และจัดทำรายงานได้

การใช้งานระบบ VMS จะช่วยให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการประมงได้อย่างเคร่งครัด เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ และแสดงความรับผิดชอบต่อการรักษาทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี รวมถึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เรือและลูกเรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดินทางด้วย

เฮลลิออท ช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

Dinoculars 2.0 Update

อัพเดทใหม่ล่าสุด แอปพลิเคชั่นไดโนคูลาร์ ติดตามยานพาหนะ ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพิ่มใหม่ ฟีทเจอร์ ดูประวัติย้อนหลัง และสร้างรายงานที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

อ่านต่อ »

เคล็บลับ ขับรถปลอดภัยช่วงหน้าฝน

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ การเดินทางโดยยานพาหนะบนท้องถนนในช่วงนี้จึงมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปกติ เนื่องจากสภาพถนนลื่นเปียกจากฝนตก อาจทำให้เกิดอันตรายจากการลื่นไถล วัตถุหรือขยะที่มีพื้นผิวลื่นบนพื้นถนน แสงสะท้อนจากท้องถนน รวมถึงน้ำท่วมขังที่มองไม่เห็นระดับความลึก และทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงจากสภาพอากาศฝนตกหนัก

อ่านต่อ »

เช็คด่วน! ความเร็วเท่าไหร่ถึงไม่โดนปรับ

สำหรับธุรกิจที่มีพนักงานขับรถจำนวนมาก การควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจรและขับขี่อย่างปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้ การติดตั้งระบบ GPS ติดตามรถจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการเฝ้าติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน

อ่านต่อ »
Scroll to Top