ระบบจัดการงานอัตโนมัติ
สำหรับฟลีทและโลจิสติกส์

แพลทฟอร์มจัดการงานของเฮลลิออท เปลี่ยนกระบวนการจัดการงานสำหรับพาหนะที่วุ่นวายและใช้กำลังคนเยอะให้เป็นระบบอัตโนมัติ เราช่วยกู้คืนเวลาที่คุณเสียไปในการจัดการระบบแมนนวลให้คุณ เพื่อให้คุณมีเวลาโฟกัสในงานของธุรกิจที่สำคัญกว่า

ส่งงาน

สราวุธ เลิศดี

ติดตั้ง บจก. ขนส่งดียิ่ง สำเร็จ

เพิ่มงาน

ส่ง link ไปยังพนักงานขับรถ
สถานี: Heliot

ส่งงานติดตั้ง GPS ลูกค้า เวลา 11.05 น. วันที่ 21 มกราคม 2565

ระบบจัดการงาน (TMS)

ระบบจัดการงานจาก เฮลลิออท ช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ประกอบการสามารถจัดการงานสำหรับพาหนะในหนึ่งวัน
ติดตามงาน ติดตามการเข้าถึงสถานี และสร้างรายงานสำหรับงานในแต่ละวันได้

นำเข้าจากสเปรทชีท

สามารถคัดลอกและวางงานจากเอกสารเปรทชีท เพื่อสร้างงานจากระบบเดิมที่คุณใช้อยู่แล้ว ลดเวลาในการเรียนรู้

ส่งลิงค์ง่ายๆให้คนขับ

งานที่สร้างขึ้นสามารถคัดลอกและส่งลิงค์ผ่านแอพแชทใดๆ ก็ได้ เพื่อให้พนักงานขับรถเปิดใช้ และเริ่มงานได้ทันที

POD และรายงาน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงาน พร้อมแนบ Proof of Deliver ของรถแต่ละคันได้หลายฟอร์แมท

สร้างงาน ติดตาม วิเคราะห์ผล

ไม่ว่าขนาดฟลีทของธุรกิจคุณจะใหญ่หรือเล็ก เราสามารถช่วยให้คุณวางแผน ปรับปรุงการส่งงาน เส้นทางงาน ด้วยระบบที่รวมเข้ากับ Google Maps ทำให้สามารถทราบตำแหน่ง เส้นทาง เวลาถึงโดยประมาณ (ETA) เวลาที่ใช้ ได้อย่างแม่นยำโดยประเมินจากสภาพการจราจรในขณะนั้น

ลดต้นทุน

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ของเรา สามารถวิเคราะห์ระบบ ออกแบบเพื่อให้ลดกระบวนการ และแรงคน ทำให้ใช้ทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจลดลง

ลดการวิ่งเปล่า

ลดการปล่อยพาหนะวิ่งโดยไม่ได้บรรทุก ทำให้สามารถใช้เชื้อเพลิงและพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด สัมพันธ์กับคะแนนของพนักงานขับ

รายงานเชิงวิเคราะห์

นอกจากรายงานของระบบจัดการงานทั่วไป ระบบแดชบอร์ดของงานช่วยวิเคราะห์ ต้นทุน การใช้พาหนะ คะแนนพนักงานขับ เพื่อให้แก้ปัญหาได้ถูกจุด

ติดตามชัดเจน

ผู้จัดการงานสามารถติดตามพาหนะ การเข้าออกสถานีของผู้ขับ หรือถ่ายภาพเพื่อยืนยัน (Proof of Deliver) ได้เรียลไทม์ ทำให้สามารถติดตามสถานะได้อย่างชัดเจน

กำจัดงานเอกสาร

การจัดการงานบนซอฟท์แวร์ช่วยกำจัดงานเอกสารที่ไม่จำเป็น ลดการตรวจสอบและความผิดพลาดของข้อมูลทั้งจากผู้จัดการงานและพนักงานขับ

เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับ

ตรวจสอบการว่างงานของพนักงานขับ การขับออกนอกเส้นทาง รวมถึงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานหรือความเสียหายกับพาหนะและธุรกิจ

Scroll to Top