ที่ทำงาน คือบ้านหลังที่ 2

“We don’t build a business, we build people”

ที่ เฮลลิออท เราสร้างพนักงานก่อนสร้างธุรกิจ เพราะเราเชื่อว่าแรงบันดาลใจในการทำงานจากความเอาใจใส่แก่พนักงานเป็นพลังที่มีความสำคัญทัดเทียมกับด้านความรู้และความสามารถ

ครอบครัว เฮลลิออท เปิดประตูรอไว้เสมอสำหรับพนักงานที่มีใจบริการและหลงไหลในเทคโนโลยี และ โลจิสติกส์ เพราะที่บ้านเฮลลิออท ส่งเสริมให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับบริษัทเสมอ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ยังไม่มีตำแหน่งเปิดรับ

Scroll to Top