<เริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบ

ระบบ Fleet by heliot สามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ ชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  1. เปิด Browser แล้วพิมพ์ URL https://fleet.heliot.co.th/
  2. จะปรากฎหน้าจอเข้าสู่ระบบ จากนั้น กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ
  3.  การกดปุ่มจำฉันไว้ก่อนเข้าสู่ระบบ จะช่วยให้ Browser จดจำการเข้าสู่ระบบของคุณไว้ โดยที่หากคุณปิดหน้าต่างแล้ว การเข้าสู่หน้าเว็บ Fleet by heliot ในครั้งต่อไป จะยังคงอยู่ในระบบ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้ง 

เฮลลิออท ช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

Scroll to Top