<การใช้งานfleet

การตรวจสอบตำแหน่งและข้อมูลพาหนะ

การแสดงผลในหน้าตำแหน่งรถ ประกอบไปด้วย สองส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนข้อมูลรถแต่ละคัน และส่วนของแผนที่ 

  • ข้อมูลรถทั้งหมด

แสดงจำนวนรถทุกคันในแต่ละสถานะ คือ ชื่อรถ, ทะเบียนรถ, ความเร็ว, สถานะรถ, ค่าจากอุปกรณ์เสริม เช่น อุณหภูมิ, ปริมาณเชื้อเพลิง, ตำแหน่งรถ, เวลาที่อัพเดทข้อมูลล่าสุด, และ สถานี

  • แผนที่

ในส่วนแผนที่สามารถเลือกดูแผนที่แบบ ดาวเทียม, การจราจร, ตำแหน่งสถานี และสามารถซูมเข้า, ซูมออก หรือ ใช้ google street view ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ในมุมขวาล่างของแผนที่ ยังแสดงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของยานพาหนะด้วย โดยแบ่งเป็น

  • รถพาหนะ ในหน้านี้ จะแสดงข้อมูลโดยทั่วไปของพาหนะ เช่น ตำแหน่งรถ, ละติจูด, ลองจิจูด, เวลาที่อัพเดทล่าสุด, สถานะเครื่องยนต์, แบตเตอรี่รถ, กม. สะสม, ปริมาณเชื้อเพลิง, อุณหภูมิ, PTO และที่สำคัญคือปุ่มสำหรับดาวน์โหลดหนังสือรับรอง

 

 

  • เซนเซอร์ แสดงข้อมูลสถานะของอุปกรณ์เสริม เช่น PTO (Digital Input), AIN (Analog Input), hdop, สัญญาณดาวเทียม, สัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ (GSM)

 

 

  • อุปกรณ์ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์กล่อง GPS คือ หมายเลข IMIE, ชื่อรุ่น, ชื่อแบรนด์, วันที่ซื้อ, และ วันที่เริ่มประกัน

 

 

  • ผู้ขับขี่ แสดงข้อมูลของผู้ขับขี่ โดยข้อมูลส่วนนี้อ้างอิงจากเครื่องรูดบัตร

 

กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ติดตั้งเครื่องรูดบัตร หรือผู้ขับขี่ไม่ได้ทำการรูดบัตรก่อนขับขี่

 

  • CANbus  เป็นหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารผ่านสายที่ออกแบบมาสำหรับงานด้านยานพาหนะต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถไถ รถยก รถแม็คโคร รถไฟฟ้า เครื่องบิน เป็นต้น ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลจากการติดตั้ง CANbus เช่น ปริมาณน้ำมัน, มาตรระยะทาง, อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน, รอบต่อนาที, ปริมาณน้ำมันที่ใช้ไป, อุณหภูมิเครื่องยนต์, ชั่วโมงทำงานของเครื่องยนต์, การเหยียบคันเร่ง

 

เฮลลิออท ช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

Scroll to Top