<บัญชีผู้ใช้

ลบบัญชี

หากคุณต้องการยกเลิกการใช้งาน GPS ของเฮลลิออท หรือ ลบบัญชีผู้ใช้งานใน fleet by heliot ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังนี้

โดยผู้ใช้งานต้องไม่มียอดค้างชำระในระบบ

เฮลลิออท ช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

Scroll to Top